Meer kansen op de arbeidsmarkt in Groningen | Gezinsbode | NieuwsDump.nl 

Meer kansen op de arbeidsmarkt in Groningen

Bron originele artikel:: Gezinsbode - 16-02-2017


GRONINGEN – In januari 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in Groningen 8,7% lager dan het jaar daarvoor. De verbeterde economische omstan...